Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu 2013

yarisma-sempozyumu-poster-baski-onizleme

Amaç
Mimarlığın ve ilişkili uzmanlık alanlarının birikiminden en üst düzeyde yararlanma olanağı sağlayan bir yöntem olan ve özellikle kamusal projelerin elde edilmesinde öncelikli olarak başvurulması beklenen yarışmaların, Türkiye’de yeterince yaygın ve etkin bir şekilde kullanıldığı söylenemez. Pek çok nedene bağlı bu eksikliğe rağmen yarışmalar, dönem dönem değişen önem ve etkileri ile Türkiye’de mimarlık gündeminde her zaman önemli bir yer alır. Zamanının mimarlık dinamiklerini izlemek için özel bir alan oluştururlar. Sadece mimarlık dinamiklerini yansıtmakla sınırlı kalmayıp, imar politikalarından, siyasi iradenin kente ve fiziksel çevreye bakışına kadar, pek çok alana dair gözlem yapma olanağı tanıyan bir üretim alanı olarak yarışmalar, bu özellikleriyle zengin bir inceleme ve araştırma potansiyeli sunmaktadır. Sempozyumun amacı da, bu doğrultuda bir düşünce üretme platformu oluşturarak, yarışma ortamının canlanmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Konular
Yarışmaların süreçleri, hukuki dayanakları, prosedürleri, bürokratik yönleri gibi, sürecin kendi iç dinamiği üzerine bugüne kadar pek çok söz söylenmiş, bu konularda pek çok çalışma yapılmıştır. Bu sempozyumun temel amacı, üzerinde çokça söz üretilen konuların tekrarından çok, yarışmaların farklı yönleri ile mimarlık dünyasındaki yerine odaklanabilmektir.
Türkiye’de bilinen geçmişi Cumhuriyet’ten günümüze uzanan yarışmalar, zengin bir hikaye birikimine sahiptir. Her yarışma sadece sahnedekiler için değil, sahne arkasında duran pek çok kişi için de anlatılmayı bekleyen bir hikaye barındırır. Sempozyumun ana temasını “yarışma hikayeleri” oluşturmaktadır, tartışılması beklenen konular arasında belli dönemlere göre yarışmaların mimarlığımızdaki yeri ve etkileri, yarışma yolu ile elde edilen yapıların mimari kritikleri, mesleki kariyer ve gelişimde yarışmaların rolü, katılımcıları veya işverenleri açısından yarışmaların anlamı gibi konular da dahil olup, sempozyumu zenginleştirecek katkılar olarak görülmektedir.

Başvuru
Sempozyuma katılım için, 300 kelimelik bildiri özetinin aşağıdaki takvime uygun olarak sempozyum@yarismaylayap.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyum Takvimi

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi 25 Şubat 2013, Pazartesi
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 4 Mart 2013, Pazartesi
Bildiri Tam Metninin Gönderilme Tarihi 15 Nisan 2013, Pazartesi
Programın İlanı 22 Nisan 2013, Cuma
Sempozyum 7 Mayıs 2013, Salı


Yayın

Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen ve yukarda belirtilen tarihe kadar tamamlanmış olarak teslim edilen bildiriler, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanacak sempozyum kitabında yer alacaktır.

Sempozyum Bilim Kurulu

Günkut Akın Prof. Dr., Bilgi Üniversitesi
Zafer Akdemir Yrd. Doç. Dr., YTÜ
Burak Altınışık Yrd. Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi
Aydan Balamir Prof. Dr., ODTÜ
Özgür Bingöl Doç. Dr., MSGSÜ
Neslihan Dostoğlu Prof. Dr., Kültür Üniversitesi
Arzu Erdem Prof. Dr., İTÜ
Baykan Günay Prof. Dr., ODTÜ
Deniz Güner Doç. Dr., 9 Eylül
Deniz İncedayı Prof.Dr., MSGSÜ
Arda İnceoğlu Prof. Dr., İTÜ
Hüseyin Kahvecioğlu Doç. Dr., İTÜ
Tansel Korkmaz Doç. Dr., Bilgi Üniversitesi
Nevzat Oğuz Özer Doç. Dr., MSGSÜ
Ahmet Tercan Doç. Dr., MSGSÜ
Sinan Mert Şener Prof. Dr., İTÜ
Ayşe Şentürer Prof. Dr., İTÜ
Belkıs Uluoğlu Prof. Dr., İTÜ
Hüseyin Yanar Dr.
Hakkı Yırtıcı Yrd. Doç. Dr., Kültür Üniversitesi
Uğur Tanyeli Prof. Dr., Mardin Artuklu
Bülent Tarım Prof. Dr., YTÜ


Sempozyum Düzenleme Kurulu
Ece Ceylan Baba, Özgür Bingöl, Arzu Eralp, Arda İnceoğlu, Hüseyin Kahvecioğlu, Şebnem Şoher, Ömer Yılmaz

Araç çubuğuna atla