Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması

31 Ocak’ta ilan edilen yarışmada proje teslimi için son tarih 12 Haziran.

“Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve iki aşamalı, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektirecek şekilde düzenlenmiştir.

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
a) Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimar, Şehir ve Bölge Plancısı, Peyzaj Mimarı bulundurmak,
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
h) Yer görme belgesi almış olmak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, Belediyenin veznesine yatıracağı 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) makbuz karşılığında “Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” tasdikli şartnamesini yarışma raportörlerinden alabileceklerdir.

Yarışma Takvimi

Birinci Aşama Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın ilanı: 31 Ocak 2017 Salı
 • Birinci aşama soru sorma süresinin bitimi: 20 Şubat 2017 Pazartesi (17.00)
 • Birinci aşama soruların cevaplarının ilanı: 25 Şubat 2017 Cumartesi
 • Yer görme belgesinin alınması için son tarih: 17 Mart 2017 Cuma (17.00)
 • Birinci aşama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi: 3 Nisan 2017 Pazartesi (17.00)
 • Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması: 8-9-10 Nisan 2017
 • Birinci aşamanın sonuçlanması: 13 Nisan 2017

İkinci Aşama Yarışma Takvimi

 • İkinci aşama soru sorma süresinin bitimi: 27 Nisan 2017 Perşembe (17.00)
 • İkinci aşama soruların cevaplarının ilanı: 2 Mayıs 2017 Salı
 • İkinci aşama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi: 12 Haziran 2017 Pazartesi
 • Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması: 17-18-19 Haziran 2017
 • Sonuçların ilan edilmesi: 20 Haziran 2017 Salı
 • Kolokyum toplantısı: 1 Temmuz 2017 Cumartesi (14.00)

Jüri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Mustafa DÜNDAR, Avukat, Osmangazi Belediye Başkanı
 • Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ, Jeofizik Müh., Teknik Başkan Yardımcısı
 • Cem Kürşad HASANOĞLU, İnş. Y. Müh., Teknik Başkan Yardımcısı
 • Ali UZSEZER, İnş. Y. Müh., Kentsel Tasarım Müdürü
 • Sezai ÖZOKUTANOĞLU, İnşaat Müh., Plan ve Proje Müdürü
 • Selehattin DİNÇ, Y. Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürü
 • Yrd.Doç. Doğan YAVAŞ, Sanat Tarihçisi, Uludağ Üniversitesi

Asli Jüri Üyeleri

 • Prof.Dr. Nilüfer AKINCITÜRK, Mimar, Uludağ Üniversitesi
 • Prof.Dr. Alper ÇABUK, Peyzaj Mimarı, Anadolu Üniversitesi
 • Doç.Dr. Beyhan BAYHAN, İnşaat Mühendisi, Bursa Teknik Üniversitesi
 • Turgut YALKI, Şehir Plancısı, Serbest
 • Han TÜMERTEKİN, Mimar, Serbest
 • Ömer Selçuk BAZ, Mimar, Serbest
 • Osman AYRADİLLİ, Mimar, Serbest

Yedek Jüri Üyeleri

 • Dr. Murat ÖZYABA, Şehir Plancısı, Uludağ Üniversitesi
 • Sevilay ÇETİNKAYA, Şehir Plancısı, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı
 • Meltem AKYAZI, Y. Mimar, Osmangazi Belediyesi
 • İlke ÇALIŞKAN, Mimar, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Raportörler

 • Dilek ALTAN TÜRKMEN, Y. Şehir Plancısı, Osmangazi Belediyesi
 • Gökşen YÜCEDAĞ, Y. Mimar, Osmangazi Belediyesi
 • Fulya TÜRKMEN, Y. Mimar, Osmangazi Belediyesi

Ödüller

 • 1. Ödül 100.000 TL
 • 2. Ödül 60.000 TL
 • 3. Ödül 40.000 TL
 • 1. Mansiyon 30.000 TL
 • 2. Mansiyon 25.000 TL
 • 3. Mansiyon 20.000 TL
 • 4. Mansiyon 15.000 TL

2. Aşamaya geçen her ekibe eşit olarak 5.000 TL ödenir. Yukarıda belirtilen ödül miktarları 1. ve 2. Aşama dahil toplam ödül miktarlarıdır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

İdarenin Adı, Adresi, Telefon, Faks No, E-Posta no, Web Adresi

“Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” Raportörlüğü
İdarenin adı: Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı
Adresi: Bursa Osmangazi Belediyesi Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 16200 Osmangazi/BURSA
Telefon: 444 16 01- 7795
Faks:0 224 270 70 09
E-posta: cekirgemeydan@osmangazi.bel.tr
Belediye web: www.osmangazi.bel.tr
Yarışmanın web sayfası: www.cekirgemeydan.com
Raportör: Dilek ALTAN TÜRKMEN
Raportör: Gökşen YÜCEDAĞ
Raportör: Fulya TÜRKMEN

Araç çubuğuna atla