19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması

Samsun’da açılan kentsel tasarım yarışmasına proje teslim etmek için son tarih 16 Mayıs 2017.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı Samsun ili İlkadım ilçesi sınırları içindedir ve http://bit.ly/samsunyarismasi adresinde yeri gösterilmiştir. Merkezde Kale mahallesi olmak üzere, kuzeybatıda Pazar ve Hançerli, güneydoğuda Ondokuz Mayıs, Zafer, Karadeniz, İstasyon ve Kılıçdede mahallelerini kısmen içine almaktadır. Yarışma konusu bu alanın kentsel tasarımının yapılmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

Ekip yapısında aşağıdaki disiplinlerin her birisinden en az birer kişi olmak zorundadır.
– Mimar
– Peyzaj Mimarı
– Şehir plancısı
TMMOB’nin Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “19 Mayıs İzleği Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 27 Ocak 2016, Cuma
Son Soru Sorma Tarihi: 1 Mart 2017, Çarşamba
Soruların Yanıtlarının İlanı: 6 Mart 2017, Pazartesi
Yer Görme için Son Tarih: 17 Nisan 2016, Pazartesi
Proje Teslim Tarihi: 16 Mayıs 2017, Salı
Kargo ile Teslim Alım için Son Gün 18 Mayıs 2017, Perşembe
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 27 Mayıs 2017, Cumartesi
Kolokyum ve Ödül Töreni: 3 Haziran 2017, Cumartesi

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

Yusuf Ziya YILMAZ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Zennube ALBAYRAK, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Cüneyt YALÇINKAYA, Samsun Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı
Durnev ATILGAN YAĞAN, Mimar
Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

Deniz ASLAN, Mimar
Alişan ÇIRAKOĞLU, Mimar
Sertaç ERTEN, Şehir plancısı (Jüri Başkanı)
Aygen KANCI KEMALOĞLU, Peyzaj mimarı
Nevzat Oğuz ÖZER, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

Cansu CANARAN, Şehir plancısı
Eda EKİM, Peyzaj mimarı
Sıddık GÜVENDİ, Mimar

Raportörler

Serdar SAĞLAM, Şehir plancısı
Ayşe TAN YILDIZ, Peyzaj mimarı
Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı

Ödüller ve Ödeme Şekli

1. Ödül: 100.000 TL
2. Ödül: 75.000 TL
3. Ödül: 60.000 TL
1. Mansiyon 30.000 TL
2. Mansiyon 30.000 TL
3. Mansiyon 30.000 TL
4. Mansiyon 30.000 TL
5. Mansiyon 30.000 TL
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri www.samsunyarismasi.com adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası Samsun Saathane Şubesi
IBAN: TR020001000556285974985018

Yer Görme

Yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme belgesini alan ve şartnameye uygun proje teslim eden (Yarışma dışı bırakılmayan) yarışmacılara yer görme ödemesi yapılacaktır. En yüksek devlet memurunun gündeliği ve ek olarak 200 TL’yi aşmamak üzere, belgenin ibraz edilmesi koşuluyla yol ödemesi tutarı her bir ekibe ödenir.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: Samsun Büyükşehir Belediyesi
Adres: Pazar Mahallesi Necipbey Caddesi No:35 İlkadım SAMSUN
Telefon: +90 (362) 431 60 90
E-posta: yarisma@samsun.bel.tr
Web: www.samsunyarismasi.com

Şartname ve eklerini buradan indirebilirsiniz.

Araç çubuğuna atla